Küldetésünk

Érdemi összefogással szeretnénk megmutatni, hogy Magyarországon is lehet olyan képzési-, versenyeztetési- és sportolónevelési rendszert felépíteni, mely Európa fejlettebb sportkultúráiban már hosszú évtizedek óta működik.

 

Célunk, hogy a magyar és az európai sportpiacnak minél több tehetséges, értékes, jól használható sportolót, edzőt, illetve vezetőt adjunk.

 

Képzési szisztémánk alapja az utánpótlásból 16-17-18-19 évesen a már a profi sportolásra alkalmasnak tűnő tehetségek hatékony kiválasztása. Számukra a lehető legjobb feltételeket igyekszünk megteremteni azért, hogy a hivatásos sportolókká válhassanak. Ehhez szükségesnek látjuk a technikai-, fizikális-, mentális-, dietetikai-, illetve pedagógiai nevelést, menedzselést is egy időben végezni.

 

A marketing, a média és a merchandising érdemi felépítésével pedig szeretnénk Budapest, illetve Magyarország valódi szenvedélyévé tenni a sportot.
Ezt elsősorban a mérkőzéseken, versenyeken, tornákon, rendezvényeken való minél nagyobb tömegek bevonásával és megmozgatásával igyekszünk megvalósítani. Ezen felül az online-, a televíziós- és a nyomtatott felületeken való tudatos és szervezett jelenléttel olyan környezetet szándékozunk kialakítani, ahol nem a véletlenen, hanem a tervezhető eredményességen múlik küldetésünk sikeressége.